EXPOM Krośniewice

Oferta

Agregaty uprawowe

Lech

Agregat LECH EXPOM przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby. Służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Ten agregat EXPOM jest szczególne przydatny podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola.
wyposażenie standardowe:

 • uniwersalna rama główna
 • belka zaczepowa kat. II dla szerokości 2,8; 3,3 i 3,6m
 • belka zaczepowa kat. III dla szerokości 4,2; 4,9 i 5,6m
 • spiralne spulchniacze za kołami ciągnika
 • przedni wał 9-cio strunowy o średnicy 300mm
 • płynna regulacja głębokości pracy
 • cztery rzędy zębów 32x10 z redliczką prostą, dwustronną
 • podwójny wał strunowy, tylny o średnicy 315mm
 • wersja 2,8; 3,3m rama sztywna zawieszana
 • wersja 3,3; 3,6; 4,2; 4,9; 5,6m składane hydraulicznie, zawieszane

Wicher

Agregat Wicher służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat uprawowy WICHER przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby. Agregat jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin wymagających szczególnie wyrównanego pola przed wysiewem nasion, np. przed siewem punktowym buraków cukrowych. Odpowiednie skonfigurowanie agregatu umożliwia przygotowanie pola do siewu po jednym przejeździe.
wyposażenie standardowe :

 • spiralne spulchniacze za kołami ciągnikami
 • wałki przednie o średnicy 335mm
 • trzy rzędy zębów 32x12mm ze wzmocnieniem 32x10 zakończone gęsiostopką 175mm
 • regulowana listwa równająca
 • tylny wał strunowy o średnicy 335mm
 • tylny wał kołeczkowy o średnicy 370mm + grzebień czyszczący
 • wersja 2,5; 3,0; 4,0m rama sztywna, zawieszana ze sworzniami zaczepowymi kat. II i III
 • wersja 4,0; 4,5m składany hydraulicznie, zawieszany, kat.III
 • wersja 4,0m rama sztywna z podwoziem, półzawieszany
 • wersja 4,5; 5,3; 5,7m składany hydraulicznie z podwoziem półzawieszany, kat. III
 • podwozie z kołami jezdnymi 4,0m i 4,50m - 10/75-15.3 10 PR
 • podwozie z kołami jezdnymi 5,30m i 5,70m - 11.5/80-15.3 12-14 PR

Tornado

Agregat Tornado służy do spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych. Agregat uprawowy TORNADO przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby. Agregat jest szczególnie przydatny podczas uprawy roślin wymagających wyrównanego pola przed wysiewem nasion, na przykład przed siewem punktowym buraków cukrowych.
wyposażenie standardowe:

 • sworznie zaczepowe kat. II dla szer. 3,0m; kat. III dla szerokości od 4,0m; 5,0m; 6,0m
 • spiralne spulchniacze za kołami ciągnika
 • listwa równająca
 • wał rurowy o średnicy 400mm
 • dwa rzędy zębów 45x10 z redlicami prostymi
 • dwa rzędy zębów 35x10 z redlicami prostymi
 • podwójne wałki tylne o średnicy 315mm z pł. (35x6)
 • manualna regulacja głębokości pracy i kąta ataku zębów
 • możliwość zamiany kolejności elementów roboczych
 • max. głębokość robocza 150mm
 • prześwit pod ramą 420mm
 • wersja 3,0 rama sztywna zawieszana
 • wersja 4,0; 5,0; 6,0m składany hydraulicznie, zawieszany

Gryf

Kultywator polowy GRYF przeznaczony jest do intensywnej uprawy pola, powodując znakomite wymieszanie podłoża, wyrównanie i przygotowanie gleby pod zasiew. Kultywator może być zastosowany na różnych rodzajach gleb.
wyposażenie standardowe:

 • belka zaczepowa kat. II dla szer. 3,0m; kat. III dla szerokości od 4,0m
 • cztery rzędy zębów 45x12 mm
 • wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540mm z punktową regulacją głębokości
 • zgrzebło sprężyste, średnica sprężyny 12mm
 • prześwit pod ramą 540mm
 • wersja 3,0m rama sztywna zawieszana
 • wersja 4,0; 5,0; 6,0m składane hydraulicznie zawieszane
 • głębokość pracy: 150mm

Wektor

Agregat do upraw przedsiewnych Wektor przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby na polach po uprzednio wykonanej orce. Agregat może pracować w całym zakresie gleb od lekkich do ciężkich, na polach równych, nie zakamienionych, przy nachyleniu terenu do 12°.
wyposazenie standardowe:

 • belka zaczepowa kat. III
 • stopa podporowa
 • pięć rzędów zębów 45x12mm
 • wał krusząco-ugniatający, rurowy o średnicy 400mm
 • zgrzebło sprężyste, średnica 12mm
 • podwozie jezdne z kołami 11.5/80 – 15.3 12-14 PR
 • boczne koła podporowe 24x8.00 – 14.5
 • max. głębokość robocza 150mm
 • wersja 6,0; 7,0; 8,0m składane hydraulicznie półzawieszane

Agregaty talerzowe

GOLIAT

Agregat talerzowy GOLIAT przeznaczony jest do uprawy gleby. Praca agregatem talerzowym EXPOM wykonywana jest przez dwa rzędy przesuniętych talerzy, których ułożenie powoduje agresywne nacinanie całej gleby podczas przejazdu. Agregat talerzowy GOLIAT EXPOM może być stosowany do upraw gleby przy dobrze rozdrobnionych resztkach pożniwnych i krótkim ściernisku. Obracające się talerze rozcinają glebę oraz intensywnie mieszają resztki roślin, słomę. Każdy ciągnik współpracujący z agregatem talerzowy GOLIAT EXPOM musi być wyposażony w komplet obciążników osi przedniej.
wyposażenie standardowe:

 • zaczep 3-punktowy kat. II dla szerokości 3,0m
 • belka zaczepowa kat. III dla szer. 4,0m; 5,0m; 6,0m
 • dwa rzędy talerzy o średnicy 560mm, grubość 4mm
 • skrajne talerze o średnicy 450mm
 • sekcje talerzy na amortyzatorach gumowych
 • hydrauliczna regulacja głębokości pracy
 • mechaniczne blokady siłowników hydr.
 • zgrzebło sprężyste, ząb sprężynowy o średnicy 12mm
 • głębokość pracy 150mm
 • wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540mm
 • boczne ekrany osłonowe
 • podwozie z hamulcem pneumatycznym
 • oświetlenie dla wersji 4,0m; 5,0m; 6,0m
 • koła jezdne 400/60/15.5 10PR
 • akumulator hydrauliczny dla wersji 4,0m; 5,0m; 6,0m
 • wersja 3,0 i 4,0 rama sztywna zawieszana
 • wersje 4,0; 5,0; 6,0m składane hydraulicznie półzawieszane

Agregaty podorywkowe

AJAX

Agregat podorywkowy AJAX EXPOM przeznaczony jest do pożniwnej uprawy gleby. Elementami roboczymi agregatu podorywkowego AJAX EXPOM są redlice skrzydełkowe, które podcinają i mieszają resztki pożniwne. Redlice agregatu podorywkowego AJAX EXPOM osadzone są na 85 centymetrowej słupicy, zapewniającej bardzo duży prześwit pod ramą, co zapobiega zapychaniu się resztkami pożniwnymi. Za dwoma rzędami zębów zamocowany jest rząd talerzy o średnicy 460 mm, które montowane są na specjalnych amortyzujących sprężynach. Następnie, pole jest zagęszczane i wyrównywane przy pomocy wału rurowego.
wyposażenie standardowe:

 • belka zaczepowa kat. II dla szer. 2,2m - 3,0m; kat. III dla szerokości od 3,8m
 • dwa rzędy zębów wysokości 850mm
 • zerokość redlicy 460mm
 • prześwit pod ramą 800mm
 • belka z talerzami zagarniającymi, średnica talerzy 460mm zamocowanymi na płaskich sprężynach amortyzujących
 • wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540mm z punktową regulacją głębokości
 • zabezpieczenie zębów bolcowe lub sprężynowe (dwie sprężyny)
 • wersja 2,2; 2,6; 3,0m rama sztywna zawieszana
 • wersja 3,8; 4,7; 5,6m składane hydraulicznie zawieszane

Ajax Trio

Agregat ścierniskowy – gruber AJAX Trio EXPOM przeznaczony jest do pożniwnej i bezorkowej uprawy gleby. Duży prześwit zapobiega zapychaniu się maszyny , a ustawienie zębów w trzech rzędach powoduje, iż resztki pożniwne są dobrze wymieszane. Tego typu uprawa powoduje zatrzymywanie wilgoci w glebie, sprowokowanie kiełkowania nasion chwastów oraz przyśpieszenie procesów rozkładu resztek pożniwnych. Zabezpieczenie zębów AJAX Trio EXPOM może być bolcowe lub sprężynowe ( podwójna sprężyna). Talerze AJAX Trio EXPOM zamontowane na płaskich sprężynach doskonale kruszą i rozbijają bryły gleby. Opcjonalnie gruber AJAX Trio EXPOM może być wyposażony w wał V- ring o średnicy 600 mm lub wał sprężynowy o średnicy 480 mm. Zęby zakończone są redlicami z tzw. skrzydełkami i wtedy zalecana głębokość pracy 15-20 cm, a po odjęciu skrzydełek zwiększa się ona do max. 35 cm.

Grom

Agregat ścierniskowy GROM EXPOM przystosowany do płaskiej, powierzchni obróbki gleby, bezpośrednio po żniwach – powoduje szybkie kiełkowanie resztek nasion zbóż i chwastów, umożliwia szybkie gnicie resztek pożniwnych oraz zatrzymuje wilgoć w glebie. Resztki ziarna zboża i nasion chwastów kiełkują najlepiej, gdy gleba jest uprawiona po żniwach całkiem płytko. Również słoma łatwiej zmienia się w próchnicę, gdy ściernisko jest wymieszane na małej głębokości.
wyposażenie standardowe:

 • belka zaczepowa kat. II dla szer. 2,2m – 3,0m; kat. III dla szerokości od 3,8m
 • cztery rzędy zębów spiralnych 35x35 mm zakończonych redlicą dwustronną
 • regulowana manualnie włóka równająca, złożona ze sprężyn płaskich
 • wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540 mm z punktową regulacją głębokości
 • wersja 2,2 i 3,0m rama sztywna zawieszana
 • wersja 3,8; 4,7; 5,6m składane hydraulicznie zawieszane

Pegaz

Głębosz Pegaz EXPOM jest to narzędzie rolnicze służące do kruszenia, przewietrzania gleby oraz głębokiego (od 400 do 600 mm) spulchniania podglebia w celu polepszania jej własności fizycznych i biologicznych.
wyposażenie standardowe:

 • zaczep 3-punktowy kat. II i III - sworznie
 • zęby z blachy stalowej o grubości 30mm wzmocnione hardtox
 • regulowany rozstaw korpusów
 • hartowana wymienna końcówka robocza zęba
 • zabezpieczenie bolcowe
 • wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540 mm z punktową regulacją głębokości
 • podpory postojowe
 • wszystkie

Agregaty uprawowo siewne

Orlik

Agregat uprawowo siewny ORLIK EXPOM przeznaczony jest do agregowania z siewnikiem zbożowym na własnych kołach jezdnych. Agregatem uprawowo siewnym ORLIK EXPOM wykonujemy cięcie skib, rozdrabnianie obornika, niszczenie darni na odłogach oraz siew co znacznie skraca czas agrotechniczny. Agregat uprawowo siewny ORLIK EXPOM jest szczególnie przydatny podczas cięcia i kruszenia zadarnionych skib, rozdrabniania nawozów zielonych i mieszania nawozów mineralnych z glebą. Agregatem uprawowo siewnym ORLIK EXPOM można również wykonywać podorywki (bez siewnika), ale pod warunkiem, że pole nie jest zaperzone i pocięcie rozłogów perzu nie stworzy lepszych warunków do jego rozwoju.
wyposażenie standardowe:

 • belka zaczepowa kat. II dla szerokości 3,0m
 • dwa rzędy talerzy średnicy 460mm
 • wał zębaty ciężki o średnicy 500 mm z punktową regulacją głębokości
 • układ hydrauliczny do wyniesienia siewnika do pozycji transportowej
 • mechaniczna blokada wydźwigu
 • boczne ekrany osłonowe
 • regulacja dolnego TUZ-a dla siewnika
 • wersja 3,0 rama sztywna zawieszana

Wały uprawowe

Jacek - Wał cambridge

Wały wyposażone są w pierścienie typu:
cambridge- przeznaczone do uprawy posiewnej
crosskill – przeznaczone do kruszenia brył na polach
campbell – przeznaczone do typowego zagęszczenia po orce

wyposażenie standardowe:

 • rama z zaczepem na górny hitch ciągnika
 • stopka podporowa
 • koła jezdne 4,0m; 5,0m; 6,20m - 10/75-15.3 10-12PR
 • koła jezdne 7,50m - 9,0m - 11,5/80-15.3 12-14PR
 • koła jezdne 9,0m ø600 - 400/60-15.5 14PR
 • zabezpieczenie transportowe
 • trzy sekcje wału Cambridge
 • wszystkie wersje składane hydraulicznie, ciągnione

Jacek Gladio - Wał cambridge

Wał nożowy Jacek Gladio EXPOM przeznaczony jest do pożniwnej uprawy pól oraz do stosowania po poplonach. Głównym zadaniem wału nożowego Jacek Gladio EXPOM jest pocięcie, zgniecenie oraz częściowe przykrycie resztek pożniwnych, co w efekcie przyśpiesza rozkład resztek pożniwnych, a przede wszystkim ułatwia i podwyższa jakość dalszych upraw pożniwnych.
Elementem roboczym wału nożowego Jacek Gladio EXPOM jest rura D=324 z osadzonymi na niej 13 nożami 50 x 12 mm ze specjalnej stali Hardox. Noże ułożone są wzdłuż rury stalowej co 27,7 stopnia, czyli całość wału ma średnicę D=510 mm. Każda sekcja wału nożowego Jacek Gladio EXPOM ma korek zalewowy, którym zalewamy wodę celem regulowania ciężaru maszyny.

 • Rekomendowana prędkość robocza 17 – 23 km/h
 • Szerokość robocza – 6,20
 • Ciężar maszyny – 2020 kg
 • Cięzar maszyny z wodą – 2500 kg
 • Nr katalogowy – 1760

Tytan 600 - Wał cambridge

Wałowanie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym w znaczący sposób wpływający na jakość upraw oraz późniejszy urodzaj. Wał Tytan 600 EXPOM wyposażony jest w pierścienie typu: cambridge - przeznaczone do uprawy posiewnej

wyposażenie standardowe:

 • belka zaczepowa
 • stopka podporowa
 • koła jezdne 400/60-15,5 14PR
 • akumulator hydrauliczny
 • rama z trzema siłownikami hydraulicznymi
 • zabezpieczenie tansportowe
 • trzy sekcje wału Cambridge
 • wszystkie wersje składane hydraulicznie, ciągnione

Tytan - Wał cambridge

Wały wyposażone są w pierścienie typu:
cambridge - przeznaczone do uprawy posiewnej
crosskil - przeznaczone do kruszenia brył na polach.
Wały TYTAN EXPOM można z powodzeniem stosować do uprawy pożniwnej w celu przyśpieszenia procesu gnilnego słomy i resztek pożniwnych oraz kiełkowania rozsypanych nasion, w tym nasion chwastów. TYTAN EXPOM stosowane są także na użytkach zielonych. Dodatkowo wały TYTAN EXPOM mogą być wyposażone we włókę.

wyposażenie standardowe:

 • zaczepem na górny hitch ciągnika
 • stopka podporowa
 • koła jezdne 4,50-5,30m 10/75-15.3 10 PR
 • 6,30-7,50m 11,50/80-15,3 12-14 PR
 • akumulator hydrauliczny
 • rama z trzema siłownikami hydraulicznymi
 • zabezpieczenie tansportowe
 • trzy sekcje wału Cambridge
 • wszystkie wersje składane hydraulicznie, ciągnione

Maximus 600 - Wał cambridge

Wały uprawowe MAXIMUS EXPOM to nowoczesna maszyna rolnicza, w której zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne poparte konsultacjami z placówkami naukowymi oraz rolnikami z całej Europy. Dane techniczne oraz zmodernizowana konstrukcja ramy potwierdzają, że MAXIMUS EXPOM to awangarda myśli technicznej, przewyższający pod wieloma względami konkurencyjne wyroby europejskie. Układ hydrauliczny MAXIMUS EXPOM jest tak zaprojektowany, by po rozłożeniu skrzydeł wału do pozycji roboczej zapewniał równomierny nacisk wszystkich sekcji wału na glebę – system ten nazwany jest PRESS CONTROL.
Wały Cambridge MAXIMUS EXPOM przeznaczone są do zagęszczania wierzchniej warstwy gleby bezpośrednio po orce, przed siewem lub po siewie oraz tworzenia jej gruzełkowatej strukturze. Szczególnie przydatne są na glebach zwięzłych, ilastych gdzie znakomicie rozdrabniają wyorane skiby, grudy – jednocześnie zagęszczają i wyrównując wierzchnią warstwę gleby.
Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie wału wnikają w glebę i powodują jej powierzchniowe zagęszczenie. Znaczna waga na metr szerokości powoduje wystarczające utwardzenie i wyrównanie warstwy ornej. Dzięki temu nie tworzą się głębokie koleiny podczas kolejnych przejazdów, a z uwagi na lepszą kapilarność gleby uzyskuje się znaczne wyższą zdolność wschodów.

wyposażenie standardowe:

 • stopa podporowa
 • koła jezdne 520/50-17 SG Flotation
 • akumulator hydrauliczny (system PRESS CONTROL powodujący równy nacisk na podłoże wszystkich sekcji wałów
 • zabezpieczenie transportowe
 • pięć sekcje wału Cambridge
 • oświetlenie
 • podwozie z hamulcem pneumatycznym
 • składane hydraulicznie, ciągnione

Maximus - Wał cambridge

Wały uprawowe MAXIMUS EXPOM to nowoczesna maszyna rolnicza, w której zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne poparte konsultacjami z placówkami naukowymi oraz rolnikami z całej Europy.
Wały mogą być wyposażone w pierścienie typu:

 • cambridge - przeznaczone do uprawy posiewnej
 • crosskil - przeznaczone do kruszenia brył na polach.

wyposażenie standardowe:

 • stopa podporowa
 • koła jezdne 400/60-15,5 14PR
 • akumulator hydrauliczny
 • zabezpieczenie transportowe
 • pięć sekcje wału Cambridge
 • oświetlenie
 • podwozie z hamulcem pneumatycznym
 • wszystkie wersje składane hydraulicznie, ciągnione

Progres - Wał campbell

PROGRES to seria wałów uprawowych EXPOM pracujących tylko na przednim TUZ-ie ciągnika, przeznaczonych do zagęszczania podglebia i wyrównania pola bezpośrednio przed albo w czasie siewu. Przy wyborze wału wyposażonego w pierścienie typu campbell należy także zwrócić uwagę na kąt ostrza. Kąty ostrzy dobiera się według rodzaju uprawianej gleby. Na przykład pierścienie o średnicy 700 mm mają kąty 30 i 45°. Na glebach średnich, ciężkich i mieszanych stosujemy pierścienie z kątem ostrza 30°, a na glebach lekkich z kątem ostrza 45°. Wał PROGRES EXPOM najczęściej łączy się z agregatami uprawowymi lub uprawowo-siewnymi.
wyposażenie standardowe:

 • zaczep uniwersalny
 • dwie stopki podporowe
 • sprężyny stabilizujące
 • łańcuchy czyszczące
 • wał Campbell o średnicy 700 mm 30°
 • wszystkie wersje sztywne, zawieszane na przednim TUZ-ie ciągnika

Universal - Wał uprawowy

UNIWERSAL EXPOM to rodzina wałów uprawowych, zawieszanych, która może współpracować z ciągnikiem zarówno na przednim jak na tylnym trzypunktowym układzie zawieszania.
wyposażenie standardowe UNIWERSAL EXPOM:

 • rama z uniwersalnym zaczepem
 • stopa podporowa
 • wszystkie wersje sztywne, zawieszane na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika

Universal Bis - Wał uprawowy

UNIWERSAL BIS EXPOM to rodzina wałów uprawowych, zawieszanych, która może współpracować z ciągnikiem zarówno na przednim jak na tylnym trzypunktowym układzie zawieszania. Wały wyposażone są w pierścienie typu:

 • cambridge- przeznaczone do uprawy posiewnej
 • crosskil – przeznaczone do kruszenia brył na polach
 • campbell – przeznaczone do typowego zagęszczenia po orce

wyposażenie standardowe UNIWERSAL BIS EXPOM:

 • rama z uniwersalnym zaczepem
 • stopa podporowa
 • wszystkie wersje składane hydraulicznie, zawieszane na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika

Tercet - Wał zawieszany

Wał TERCET EXPOM (Cambridge, Crosskill) przeznaczony jest do zagęszczania wierzchniej warstwy gleby bezpośrednio po orce, przed siewem lub po siewie oraz tworzenia jej gruzełkowatej struktury. Wały TERCET EXPOM szczególnie przydatne są na glebach zwięzłych, ilastych gdzie znakomicie rozdrabniają wyorane skiby, grudy – jednocześnie zagęszczają i wyrównują wierzchnią warstwę gleby. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie wału wnikają w glebę i powodują jej powierzchniowe zagęszczenie.
wyposażenie standardowe:

 • sworznie zaczepowe kat. II / III
 • trzy sekcje wału Cambridge
 • wersja zawieszana

Trojka - Wał do zagęszczania gleby

Wały wyposażone są w pierścienie typu:

 • cambridge - przeznaczone do uprawy posiewnej
 • crosskil - przeznaczone do kruszenia brył na polach.

wyposażenie standardowe wałów Trojka EXPOM:

 • sworznie zaczepowe kat. II / III
 • trzy sekcje wału Cambridge
 • wersja ciągana, składana

Wały do pługów

Partner I - Wał campbell

Wał Campbell – Crosskil PARTNER I EXPOM jest wałem współpracującym z pługami obrotowymi i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką a siewem. Pług musi być wyposażony w specjalną belkę dla urządzeń doprawiających. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają w glebę i powodują jej zagęszczenie. Przy wyborze wału wyposażonego w pierścienie typu Campbell należy także zwrócić uwagę na kąt ostrza. Kąty ostrzy dobiera się według rodzaju uprawianej gleby. Na przykład pierścienie o średnicy 700 mm mają kąty 30 i 45°. Na glebach średnich, ciężkich i mieszanych stosujemy pierścienie z kątem ostrza 30°, a na glebach lekkich z kątem ostrza 45°.
wyposażenie standardowe PARTNER I EXPOM :

 • dyszle ciągnące
 • sprężyna stabilizująca + łańcuchy
 • łańcuchy oczyszczające
 • łącznik dyszli
 • płoza stabilizująca
 • przystawka z wałem kołeczkowym
 • dyszel łączący
 • wał Campbell średnicy 700mm 30°
 • stopka podporowa
 • wszystkie wersje sztywne, ciągnione

Partner II - Wał campbell

Wał Campbell – Crosskil PARTNER II EXPOM jest wałem współpracującym z pługami obrotowymi i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką a siewem. Pług musi być wyposażony w specjalną belkę dla urządzeń doprawiających. Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie Campbell wnikają w glebę i powodują jej zagęszczenie. PARTNER II EXPOM przy zastosowaniu drugiego rzędu Campbell spowodował bardzo dużą stabilność wału.
wyposażenie standardowe:

 • dyszle ciągnące
 • sprężyna stabilizująca + łańcuchy
 • łańcuchy oczyszczające
 • łącznik dyszli
 • płoza stabilizująca
 • przystawka z wałem kołeczkowym
 • dyszel łączący
 • wał Campbell średnicy 700mm 30°
 • wszystkie wersje sztywne, ciągnione

Terra I - Wał wahadłowy

Wał wahadłowy TERRA EXPOM na przedni TUZ ciągnika przeznaczony jest do zagęszczenia gleby podczas orki. Dotychczasowe rozwiązania opierały się na wałach zagęszczających agregatowanych (zaczepianych) bezpośrednio do pługa. Takie rozwiązanie znacznie ograniczało mobilność zestawu oraz wymagało znacznej uwagi traktorzysty podczas rozpoczynania i kończenia każdego przejazdu na polu. Powyższych mankamentów nie posiada proponowane rozwiązanie wału wahadłowego na przedni TUZ ciągnika. Wał Campbell połączony jest nie z pługiem lecz ciągnikiem, który musi być wyposażony w przedni TUZ. Podczas orki wał TERRA pchany jest przed ciągnikiem, zagęszczając poprzednio wyorany zagon. Wał wahadłowy może współpracować z wszystkimi typami pługów tzn. obracalnymi, wahadłowymi lub zagonowymi.
wyposażenie standardowe TERRA EXPOM:

 • zaczep na przedni TUZ
 • stopki podporowe
 • włóka równająca
 • wał Campbell o średnicy 560mm
 • składany hydraulicznie do transportu
 • mechaniczna blokada transportowa
 • akumulator hydrauliczny

Kombi - Wał do zagęszczania gleby

Wał KOMBI EXPOM jest wałem, który można ciągnąć przy pomocy łańcuchów i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką a siewem. Wał KOMBI EXPOM może współpracować z pługami zagonowymi.
wyposażenie standardowe KOMBI EXPOM:

 • sworznie zaczepowe kat. II i III
 • łańcuchy oczyszczające
 • wał Campbell średnicy 700mm 30°
 • wał kołeczkowy średnicy 500mm
 • grzebień czyszczący do wału kołeczkowego
 • wszystkie wersje sztywne, ciągnione

Solo - Wał do zagęszczania gleby

Wał Campbell SOLO EXPOM jest wałem który można ciągnąć przy pomocy łańcuchów i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką a siewem.
wyposażenie standardowe SOLO EXPOM:

 • sworznie zaczepowe kat. II i III
 • łańcuch zaczepowy
 • dwie stopki podporowe
  łańcuchy oczyszczające
 • wał Campbell średnicy 700mm 30°
 • wszystkie wersje sztywne, ciągnione

Duet - Wał do zagęszczania gleby

Wał Campbell DUET EXPOM jest wałem który można ciągnąć przy pomocy łańcuchów i służy do zagęszczenia gleby bezpośrednio w czasie orki co wydatnie skraca okres agrotechniczny między orką a siewem.

 • sworznie zaczepowe kat. II i III
 • łańcuch zaczepowy
 • łańcuchy oczyszczające
 • dwa wały Campbell średnicy 700mm 30°
 • wszystkie wersje sztywne, ciągnione

Maszyny do pielęgnacji

Aktywator - Spulchniacz - chwastownik

AKTYWATOR spulchniacz, chwastownik EXPOM przeznaczony jest do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, buraków, rzepaku oraz większości warzyw, a przy zamocowaniu na dwóch ostatnich rzędach zębów specjalnych zagarniaczy stosowane są przy pielęgnacji łąk i pastwisk. Chwastownik EXPOM ma duży wpływ na spulchnienie gleby, polepszenia dostępności składników pokarmowych, pobudzenie do rozkrzewiania oraz uaktywnienie napowietrzania gleby. Spulchniacz chwastownik EXPOM coraz częściej jest stosowany przy wiosennym bronowaniu ozimin.
wyposażenie standardowe Aktywatora EXPOM:

 • belka zaczepowa kat. II dla szer. 3,0; 6,0; 7,5m kat. III dla szerokości 9,0; 12,0m
 • podpora postojowa
 • mechanizm regulacji kąta ataku zębów
 • ząb sprężynowy o średnicy 7 mm
 • 5 rzędów zębów
 • koła podporowe z regulacją wysokości
 • galwanizowane pola bron
 • wersja 3,0m rama sztywna zawieszana
 • wersja 6,0 - 12,0m składane hydraulicznie, zawieszane

Mors - Wał łąkowy

Wał łąkowy Mors EXPOM znalazł zastosowanie przy pielęgnacji łąk i pastwisk, na stadionach piłkarskich, polach golfowych przy zakładaniu i produkcji trawników. Podczas wałowania dociskana jest wierzchnia warstwa gruntu i zwiększa się podsiąkanie wody, przyśpieszony jest rozwój pożytecznej mikroflory glebowej i rozkład materii organicznej.
wyposażenie standardowe wału łąkowego Mors EXPOM:

 • dyszel prosty ze stopą podporową
 • wał jednoczęściowy lub dwuczęściowy
 • średnica wału 1016 lub 1220 mm
 • skrobak wału z regulacją
 • grubość ścianki wału 12 mm
 • dwa korki zalewowo-spustowe na ściankach bocznych
 • ciężar regulowany przez napełnianie wału woda

Niwa - Włóka łakowo polna

Włóka łąkowo-polowa NIWA EXPOM może mieć zastosowanie przy pielęgnacji łąk i pastwisk oraz wyrównywania pól uprawnych. Włókowanie na łąkach i pastwiskach wykonuje się przede wszystkim w celu rozgarnięcia kretowisk, łajniaków oraz wyrównania powierzchni. Włóka łąkowo-polowa NIWA EXPOM idealnie dopasowuje się do powierzchni uprawianej gleby ma dużą stabilność oraz długą żywotność.
wyposażenie standardowe Włóki łakowo polnej EXPOM:

 • zaczep trójpunktowy
 • odlew typu COMBI (na pole, łąki i pastwiska) lub NORMAL (na łąki i pastwiska)
 • 3 lub 4 rzędy elementów roboczych
 • dwustronna możliwość zastosowań
 • ostre i łagodne elementy robocze
 • wersja 3,0; 4,0; 5,0 nieskładane hydraulicznie, zawieszane
 • wersja 6,0 - 8,0m składane hydraulicznie, zawieszane
 • ślizgi (płozy) na ramionach brony