Wypełnianie wniosków PROW 2014-2020

Wybrane działania PROW 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html
Krótki opis programu
Modernizacja gospodarstw rolnych to program skierowany do rolników który daje możliwość dofinansowania inwestycji w gospodarstwie rolnym. Poziom zwrotu wynosi 50 lub 60%, a maksymalny limit pomocy waha się od 200 do 900 tys. zł.
Z wykorzystaniem działania możemy zrealizować takie inwestycje jak:

 • Maszyny i urządzenia – ciągniki, kombajny, rozsiewacze, opryskiwacze, kosiarki, opryskiwacze, rozrzutniki, maszyny stosowane w warzywnictwie i sadownictwie
 • Budowy, rozbudowy lub modernizacje budynków produkcyjnych – obory , chlewnie, przechowalnie owoców, magazyny paszowe, sortownie warzyw
 • Wyposażenie budynków – paszociągi, systemy wentylacyjne, agregaty chłodnicze
 • Sprzęt komputerowy i programy komputerowe wspomagające produkcję i organizację gospodarstwa
 • Utwardzanie placów manewrowych, budowa zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych

Aby skorzystać z programu należy posiadać wielkość ekonomiczną gospodarstwa na poziomie minimum 10 tys. Euro oraz maksimum 200 tys euro Realizacja inwestycji powinna doprowadzić do wzrostu dochodu rolniczego w ciągu 5 lat o minimum 10% co będzie sprawdzane na podstawie rachunkowości rolnej, którą każdy beneficjent tego programu będzie zobowiązany prowadzić.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci kompleksowo w pozyskaniu dotacji z programu Modernizacja gospodarstw rolnych zadzwoń lub odwiedź naszą firmę

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania z działania Modernizacja gospodarstw rolnych, która obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost dochodu rolniczego, dobór odpowiednich maszyn dostosowanych do wielkości i profilu produkcji prowadzonej w gospodarstwie);
 • Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i innych wymaganych załączników;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia, uzasadnienia zakupu itp.– wniosek o przyznanie pomocy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność pośrednią i końcową;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wniosek o płatność;
 • Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku;
 • Przygotowanie rolnika do kontroli;
 • Ewentualne opracowanie wniosku o aneks o umowy;

Premia dla młodych rolników

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/premie-dla-mlodych-rolnikow.html
Krótki opis programu
W ramach programu możemy uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach po 80 i 20 tys. zł. Aby uzyskać pomoc należy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy posiadać minimum 1 hektar użytków rolnych (dzierżawa lub własność) oraz do dnia złożenia wniosku nie kierować gospodarstwem. Po otrzymaniu decyzji przyznającej premię 100 tys. zł koniecznym warunkiem jest wejście w posiadanie gospodarstwa o wielkości nie mniejszej niż średnia wojewódzka (np. woj. łódzkie 7,62 ha) lub 10,48 ha (jeżeli średnia wojewódzka jest większa niż 10,48 ha). Młody rolnik zobowiązany jest przede wszystkim do realizacji założeń biznes planu, a w tym do uzyskania wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10% oraz do prowadzenia rachunkowości rolnej przez 5 lat od dnia otrzymania pierwszej raty płatności.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci kompleksowo w pozyskaniu premii z programu Premia dla młodych rolników zadzwoń lub odwiedź naszą firmę.

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania z działania Premia dla młodych rolników która obejmuje

 • Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost wielkości ekonomicznej o 10%, inwestycje itp.);
 • Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i innych wymaganych załączników;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wniosek o przyznanie pomocy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność – I rata – 80.000 zł; i II rata – 20.000 zł;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wnioski o płatność;
 • Opracowanie sprawozdań z realizacji biznes planu;
 • Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku;
 • Przygotowanie rolnika do kontroli;
 • Ewentualna zmiana założeń biznes planu;

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Krótki opis programu
W ramach programu Restrukturyzacja małych gospodarstw możesz uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach po 48 i 12 tys. zł. Aby uzyskać pomoc należy spełniać dwa podstawowe warunki:

 • posiadać gospodarstwo o wielkości ekonomicznej poniżej 10 tys. euro;
 • być ubezpieczonym w KRUS przez okres 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zobowiązując się do realizacji założeń biznes planu, musimy osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 20% i powyżej 10 tys. euro, a ponad to przez 5 lat mamy obowiązek prowadzenia rachunkowości rolnej.

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci kompleksowo w pozyskaniu dotacji z programu Restrukturyzacja małych gospodarstw zadzwoń lub odwiedź naszą firmę.

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania z działania Restrukturyzacja małych gospodarstw  która obejmuje

 • Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (maksymalna ilość punktów, wzrost wielkości ekonomicznej o 20%, inwestycje itp.);
 • Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy, biznes planu i innych wymaganych załączników;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wniosek o przyznanie pomocy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność – I rata – 48.000 zł i II rata – 12.000 zł
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wnioski o płatność;
 • Opracowanie sprawozdań z realizacji biznes planu;
 • Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku;
 • Przygotowanie rolnika do kontroli;
 • Ewentualna zmiana założeń biznes planu;

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Krótki opis programu

W ramach programu możesz uzyskać bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł., która pomoże Ci uruchomić Twój pierwszy biznes! Aby uzyskać pomoc należy spełnić trzy fundamentalne warunki:

 1. Wnioskodawca powinien być ubezpieczony w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik;
 2. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać równowartości 15 tys. euro;
 3. Adres zameldowania i lokalizacja firmy musi znajdować się w miejscowości do 5 tys. mieszkańców.

Dodatkowo z programu mogą skorzystać wnioskodawcy działania Płatności dla osób przekazujących małe gospodarstwa. Z wykorzystaniem premii możesz rozpocząć działalność praktycznie w każdej branży, między innymi może to być:

 • Usługi maszynami rolniczymi
 • Handel detaliczny – sklep spożywczy, sklep ze środkami ochrony roślin, sklep internetowy;
 • Turystyka wiejska – agroturystyka, wypożyczalnia sprzętu wodnego;
 • Produkcja i przetwórstwo produktów nierolnych;
 • Usługi społeczne – żłobek, przedszkole, dom starców, dom weselny;
 • Pozostałe usługi – weterynaria, doradztwo, księgowość, fryzjerstwo, usługi informatyczne

oraz wiele, wiele więcej…

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Ci kompleksowo w pozyskaniu premii z programu Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zadzwoń lub odwiedź naszą firmę

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania z działania Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej która obejmuje

 • Doradztwo w zakresie optymalnego skorzystania z programu (system punktacji) oraz pomoc w opracowaniu dobrej koncepcji biznes planu;
 • Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy, realnego biznes planu i innych wymaganych załączników;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wniosek o przyznanie pomocy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność – I rata – 80.000 zł;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wniosek o płatność I rata;
 • Przygotowanie wniosku o płatność – II rata – 20.000 zł;
 • Poprawki, uzupełnienia, wyjaśnienia – wniosek o płatność II rata;
 • Kontaktowanie się z pracownikiem ARiMR w sprawie wniosku;
 • Przygotowanie beneficjenta do kontroli;
 • Zmiana w założeniach biznes planu;