Oferta

MEPROZET Wozy asenizacyjne o konstrukcji samonośnej

PN - 20 / 2
PN - 30 / 2
PN - 40 / 2
PN - 50
PN - 60 / 3 ekonomiczny
PN - 60 / 3
PN - 60 / 4 (6000 l)
PN - 70 ekonomiczny
PN - 70
PN - 60 / 4 (7000 l)
PN - 70 / 1 (8000 l) ekonomiczny
PN - 70 / 1 (8000 l)
PN - 90 / 6 ekonomiczny
PN - 90 / 6
PN - 90 / 4
PN - 90 / 5
PN - 100 / 2 ekonomiczny
PN - 100 / 2
PN - 100 / 2
PN - 100
PN - 100 / 1
PN - 1 / 12 A
PN - 1 / 12
PN - 1 / 14 A (14 000 l)
PN - 1 / 14
PN - 1 / 14 A (16 000 l)
PN - 3 / 18 (18 000 l) ekonomiczny
PN - 3 / 18 (20 000 l) ekonomiczny

ZASTOSOWANIE
- wypompowanie nieczystości płynnych, gnojowicy, ścieków komunalnych
- transport i rozlewanie na pola i użytki zielone
- podlewanie, zraszanie i nawożenie upraw
- dogaszanie pożarów w lasach i na polach
- transport wody na budowy i drogi

MEPROZET Wozy asenizacyjne przystosowane

PN - 50
PN - 60 / 3
PN - 70
PN - 60 / 4 (7000 l)
PN - 70 / 1 (8000 l)
PN - 90 / 6
PN - 90 / 4
PN - 90 / 5
PN - 100
PN - 100 / 1
PN - 1 / 12 A
PN - 1 / 12
PN - 1 / 14 A
PN - 1 / 14
PN - 1 / 14A (16 000 l)
ZASTOSOWANIE
- wypompowanie nieczystości płynnych, gnojowicy, ścieków komunalnych
- transport i rozlewanie na pola i użytki zielone
- podlewanie, zraszanie i nawożenie upraw
- dogaszanie pożarów w lasach i na polach
- transport wody na budowy i drogi

MEPROZET Wozy asenizacyjne ramowe

PN - 3 / 18 (18 000 l)
PN - 3 / 18 (20 000 l)
PN - 2 / 20 (18 000 l)
PN - 2 / 20 (20 000 l)
PN - 2 / 24 (24 000 l)
PN - 2 / 24 (26 000 l)
PN - 2 / 24 (26 000 l)
PN - 2 / 24 (30 000 l)

ZASTOSOWANIE
- wypompowanie nieczystości płynnych, gnojowicy, ścieków komunalnych
- transport i rozlewanie na pola i użytki zielone
- podlewanie, zraszanie i nawożenie upraw
- dogaszanie pożarów w lasach i na polach
- transport wody na budowy i drogi

MEPROZET Wozy asenizacyjne specjalne

Do dogaszania pożarów - PN-50
Z poidłami PN - 50
Z działkiem wodnym - PN-60/4
Z ramieniem zraszającym - PN-60/4
Z obniżoną osią - PN - 70 / 1 (8000 l)
Strażak PN - 80
Hydrosiewnik - PN-90/4
Do montażu aplikatora do kukurydzy PN-100/2
Z wcinanym zbiornikiem - PN-100/2
Z wcinanym zbiornikiem - PN-1/12W
Do RSM - PN-100/1
Nalewowy z pompą hydrauliczną - PN-2/20
Do gęstej gnojowicy - PN-2/24

MEPROZET Aplikatory doglebowe

Doglebowy 4 Redlicowy
Doglebowy do kukurydzy
Doglebowy talerzowy 2
Doglebowy talerzowy 3
Doglebowy talerzowy 3 U
Doglebowy talerzowy 6

ZASTOSOWANIE (doglebowy do kukurydzy)
Doglebowe, międzyrzędowe nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą do głębokości 150 mm upraw takich, jak:
- kukurydza w fazie wzrostu do ósmego liścia
- truskawek, warzyw, itp..
- inne uprawy rządowe

ZASTOSOWANIE (doglebowe inne)
Doglebowe nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą:
- ściernisk
- nawożenie przeduprawowe
- ugorów

MEPROZET Dozowniki naglebowe

Naglebowy z wężami wleczonymi Typ 3
Naglebowy manualnie sterowany - Typ 9, 12
Naglebowy hydraulicznie sterowany 9m - 24m

ZASTOSOWANIE
- naglebowe, równomierne nawożenie zhomogenizowaną gnojowicą: upraw zielonych, łąk, pastwisk
- podlewanie międzyrzędowe

MEPROZET Kontenery asenizacyjne

- Kontener asenizacyjny z systemem hakowym. Kontenery asenizacyjne montowane są na samochodach ciężarowych i podwoziach wyposażonych w system hakowy. Nasze kontenery znajdują zastosowanie w firmach zajmujących się wywożeniem
nieczystości płynnych z miast i osiedli. System ten pozwala na wielorakie wykorzystanie pojazdów wyposażonych w system hakowy.
- Zbiorniki pod zabudowę. Meprozet Kościan wykonuje zabudowę podwozi samochodów dostarczonych przez klienta zbiornikami asenizacyjnymi. Każde zlecenie realizowane jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta dotyczącymi gabarytów zabudowy, osprzętu, koloru, logo itp.