Oferta

pdf-iconZUPTOR - produkty magazynowanie

pdf-iconZUPTOR - produkty nasiennictwo

Magazynowanie ziarna

Odpowiednie warunki w procesie magazynowania ziarna stanowią o przydatności oraz jakości przechowywanego ziarna. Dlatego też z punktu widzenia technologicznego jest to jeden z najważniejszych warunków. W ofercie technologii do magazynowania ziarna posiadamy proste linie oraz rozbudowane instalacje o charakterze przemysłowym z układem automatyki i sterowania. Proponujemy elastyczne i efektywne rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości klienta. Oferujemy wsparcie techniczne podczas montażu, rozruchu oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Wykonujemy również modernizacje i kapitalne remonty obiektów istniejących. Oferowane przez nas magazyny zbożowe spełniają wszelkie niezbędne wymogi technologiczne, a zastosowane rozwiązania zapobiegają rozwojowi pleśni.

Silosy zbożowe ZUPTOR

Parametry silosów

 • pojemność od 30 do 150 ton
 • lej stożkowy stanowiący dno silosu
 • podwójny płaszcz blachy ocynkowanej, zabezpieczonej powłoką ochronną
 • dach z wywietrznikiem i wziernikiem
 • rura nawietrzająca umożliwiająca dosuszenie ziarna wilgotnego
 • nie wymaga obudowy ani zadaszenia
 • może występować samodzielnie lub w linii technologicznej
 • możliwość zabezpieczenia warstwą termoizolacyjną przed skraplaniem się pary wodnej

Silosy paszowe ZUPTOR

Parametry silosów

 • pojemność do 100 m³
 • lej stożkowy stanowiący dno silosu
 • podwójny płaszcz blachy ocynkowanej, zabezpieczonej powłoką ochronną
 • nie wymaga obudowy ani zadaszenia
 • może występować samodzielnie lub w linii technologicznej
 • możliwość zabezpieczenia warstwą termoizolacyjną przed skraplaniem się pary wodnej

Silosy z włókna szklanego ZUPTOR

Silosy z włókna szklanego ZUPTOR przeznaczone są do przechowywania wszelkiego rodzaju pasz, śruty oraz zbóż. Z uwagi na bardzo wysokie parametry techniczne silosy z włókna szklanego ZUPTOR stanowią bardzo dobrą alternatywę dla silosów wykonanych ze stali. Wybierając silosy z włókna szklanego ZUPTOR wybieramy nie tylko konstrukcję znacznie lżejszą (przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości), ale również rozwiązanie nie wymagające konserwacji w trakcie użytkowania.

Zalety silosów z włókna szklanego

 • długa żywotność – nawet 30 lat
 • wysoka odporność na różnice temperatur zmniejsza ryzyko pleśni i chorób zwierzęcych
 • gładkie ściany - brak zawieszania się paszy
 • szybki i równomierny wyładunek
 • ograniczone skraplanie pary wodnej
 • łatwe sprawdzenie poziomu napełnienia
 • wysoki poziom higieny
 • wolne od korozji
 • wyładunek przy pomocy zasuwy, przenośnika ślimakowego lub paszociągu (do wyboru)
 • możliwość zamontowania wagi

Silosy tkaninowe ZUPTOR

Silosy tkaninowe ZUPTOR przeznaczone są do przechowywania gotowej paszy, śruty oraz zbóż. Są łatwe do samodzielnego montażu i zajmują mało miejsca.

Zalety silosów tkaninowych

 • elastyczna, trwała i oddychająca tkanina z włókna poliestrowego
 • odporny na pleśnie i skraplanie wody
 • dowolna średnica przy wysypie
 • solidna konstrukcja i niewielkie wymiary
 • prosty i szybki montaż
 • bezpyłowe napełnienie

Zbiorniki systemowe ZUPTOR

 • składają się z silosów o kwadratowym lub prostokątnym przekroju
 • pojemność wg indywidualnych wymagań klienta
 • dno lejowe
 • budowa modułowa
 • pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni
 • do montażu w wewnątrz i na zewnątrz

Kosze przyjęciowe ZUPTOR

Kosze przyjęciowe znacznie ZUPTOR usprawniają proces rozładunku ziarna, a przy jednoczesnym zastosowaniu przenośników taśmowych pozwalają również na szybkie umiejscowienie przyjmowanego surowca na magazynie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów kosze przyjęciowe ZUPTOR charakteryzują się wytrzymałością oraz stabilną konstrukcją.

Cechy koszy przyjęciowych Zuptor

 • pojemność według indywidualnych wymagań klienta
 • wyposażone są w kratę najazdową
 • służą do przyjęcia surowca z przyczepy
 • możliwość współpracy z podnośnikiem kubełkowym, przenośnikiem taśmowym i zgarniakowym

System wentylacji ZUPTOR

 • polega na przetłoczeniu przez warstwę ziaren powietrza
 • konstrukcja oraz parametry wentylatora dostosowane są do współpracy z silosami
 • zabieg prowadzony w odpowiednich warunkach atmosferycznych powoduje schłodzenie oraz dosuszenie ziarna składowanego w silosach

System pomiaru temperatury w silosach ZUPTOR

System składa się z:

 • lin pomiarowych zainstalowanych w silosach
 • koncentratora sygnałów zainstalowanych na silosach
 • szafy z panelem operatorskim.

Szafa może być zlokalizowana w miejscu dogodnym do obsługi.

Automatyka i sterowanie ZUPTOR

Linie technologiczne wyposażamy w indywidualnie zaprojektowane szafy sterownicze oraz napisane oprogramowanie gwarantujące optymalne wykorzystanie urządzeń oraz sprawne i niemal bezobsługowe sterowanie procesami przyjmowania, transportowania, czyszczenia, magazynowania, suszenia, zaprawiania, ważenia i workowania ziarna.
Oferujemy:

 • proste układy sterownicze włącz/wyłącz
 • zaawansowane systemy oparte o sterowniki oraz komputery
 • wsparcie techniczne podczas montażu, rozruchu oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej

Transport ziarna

Podnośniki kubełkowe ZUPTOR

Przenośniki tego rodzaju wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach rolnych jak również w dużych zakładach przemysłowych. Zadaniem przenośników kubełkowych jest transport wszelkiego rodzaju ziarna w płaszczyźnie pionowej. Napełnianie przenośników może odbywać się w sposób ręczny jak i automatyczny.

Parametry podnośników kubełkowych

 • wydajność od 10 do 400 t/h
 • pionowy transport ziarna, wysokość max.35
 • konstrukcja modułowa rur max.3 m
 • wyposażony sprzęgło jednokierunkowe
 • możliwość wyposażenia w rozdzielacz obrotowy max. 10 punktów zasypu.

Przenośniki taśmowe ZUPTOR

 • wydajność do 400 t/h
 • szerokość taśmy od 300 do 800 mm
 • transport poziomy ziarna, max. długość 60 m
 • wersja zakryta lub odkryta

Przenośniki zgarniakowe ZUPTOR

 • poziomy transport ziarna i materiałów sypkich na znaczne odległości max.50 mb
 • wydajność od 30 do 400 t/h
 • możliwość dowolnego zainstalowania kanałów wlotowych i wylotowych
 • solidna i trwała konstrukcja

Przenośniki ślimakowe ZUPTOR

 • przeznaczone do transportu zbóż lub paszy
 • wykonanie w ocynku
 • kąt pracy do 90°
 • wysoka jakość wykonania
 • występują w dwóch wariantach z koszem zasypowym lub z czerpnią

Nasiennictwo

Linie nasienne wyposażamy w maszyny do procesu obróbki ziarna niemieckiej firmy PETKUS TECHNOLOGIE GmbH. Projektując inwestycje staramy się zrealizować wizję inwestora w zakresie technologii optymalnie dopasowaną do jego potrzeb. Automatyka i sterowanie procesami pozwala na wykonanie czynności w sposób płynny z założoną wydajnością.

Maszyna wstępnego czyszczenia (czyszczalnia)

 • wydajność od 40 do 150 t/h
 • wstępne lub intensywne czyszczenie
 • system trzech sit
 • system pierwotnego i wtórnego kanału aspiracyjnego
 • system czyszczenia sit firmy Petkus
 • duża powierzchnia przesiewowa w połączeniu ze specjalnym systemem sita górnego, gwarantuje skuteczne oczyszczanie nawet mocno zabrudzonych partii ziarna

Maszyna dokładnego czyszczenia (czyszczalnia)

 • wydajność od 4 do 25 t/h
 • wstępne lub intensywne czyszczenie
 • system trzech sit
 • system pierwotnego i wtórnego kanału aspiracyjnego
 • system czyszczenia sit firmy Petkus
 • duża powierzchnia przesiewowa w połączeniu ze specjalnym systemem sita górnego, gwarantuje skuteczne oczyszczanie nawet mocno zabrudzonych partii ziarna
 • skuteczne oczyszczanie nawet mocno zabrudzonych partii ziarna

Stół sortujący

 • wydajność do 10 t/h
 • segregacja według ciężaru właściwego
 • regulacja pochylenia, strumienia powietrza i częstotliwości drgań
 • łatwo i szybko wymienialny stół
 • równomierny rozkład powietrza dzięki wbudowanemu wentylatorowi

Tryjer

 • wydajność do 24 t/h
 • segregacja według długości ziarna
 • najwyższa jakość sortowania
 • wyraźny podział długości
 • usuwanie sporyszu
 • pobieranie próbki
 • możliwość budowy modułowej

Zaprawiarki porcjowe

 • wydajność od 10 do 30 t/h
 • delikatne traktowanie nasion
 • jednolite i równomierne nałożenie zaprawy
 • wysoka precyzja dozowania nasion
 • automatyczne sterowanie
 • dokumentacja danych

Zaprawiarki przepływowe

 • wydajność od 2 do 25 t/h
 • ciągła i niezawodna praca
 • jednolite i równomierne nałożenie zaprawy
 • precyzyjne dozowanie płynnej zaprawy
 • automatyczne urządzenia kontrolne
 • tarcza rozpryskowa wyklucza niebezpieczeństwo zatykania się otworów
 • kilka zapraw można dozować jednocześnie

Instalacja odpylenia

Instalacja składa się z:

 • cyklonów
 • wentylatorów
 • filtrów

Wydajność instalacji wg. indywidualnych wymagań klienta

Automatyka i sterowanie

Linie technologiczne wyposażamy w indywidualnie zaprojektowane szafy sterownicze oraz napisane oprogramowanie gwarantujące optymalne wykorzystanie urządzeń oraz sprawne i niemal bezobsługowe sterowanie procesami przyjmowania, transportowania, czyszczenia, magazynowania, suszenia, zaprawiania, ważenia i workowania ziarna.

Oferujemy:

 • proste układy sterownicze włącz/wyłącz
 • zaawansowane systemy oparte o sterowniki oraz komputery
 • wsparcie techniczne podczas montażu, rozruchu oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej

Przygotowanie paszy

Oferujemy szeroki asortyment linii do przygotowania paszy oraz wyposażenia dodatkowego. Produkowane przez nas układy mieszalni pasz realizujemy w systemach obsługi ręcznej, pół automatycznej lub w pełni zautomatyzowanej, w zależności od potrzeb klienta.

Mieszalniki pasz pionowe

Mieszalniki pasz pionowe ZUPTOR przeznaczone są do przygotowania suchych pasz sypkich dla różnych grup zwierząt hodowlanych. Mieszalnik ZUPTOR może współpracować zarówno z rozdrabniaczem ssąco-tłoczącym, jak i grawitacyjnym (zasypowym) i przystosowany jest do układu odpylenia górnego lub dolnego (do wyboru).

Zalety mieszalników ZUPTOR

 • szeroki wybór ładowności od 500 kg do 3000 kg
 • krótki czas mieszania – od 7 minut
 • system przeciwdziałający zawieszaniu się paszy
 • dwa wysypy: główny (z podwójnym zamknięciem) i awaryjny
 • szybki wyładunek paszy (1 ton / 3 min)
 • zasuwa całkowitego wyładunku
 • gniazdo do podłączenia wagi
 • wybór układu filtracyjnego górny lub dolny
 • dowolność układu – klient sam decyduje o rozmieszczeniu wlotu, kosza zasypowego, silnika, wysypu głównego
 • możliwość natłuszczania paszy
 • stopień wymieszania 1:10 000

Mieszalniki pasz poziome

Mieszalniki pasz poziome przeinaczone są do przygotowania mieszanek materiałów sypkich dla uzyskania suchych pasz treściwych. Mogą pracować samodzielnie, jak również od prostych do zaawansowanych, zautomatyzowanych układach rozdrabniająco-mieszających. Mieszalniki poziome pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości mieszanki.

Zalety mieszalników Zuptor

 • ładowność od 100 kg do 2000 kg
 • doskonale wymieszana pasz 1:100 000
 • bardzo krótki czas mieszania 4 – 6 minut
 • całkowite opróżnienie komory mieszalnika
 • możliwość podłączenia wagi
 • dodawanie oleju do 5%

Mieszalniki pasz pionowe Zuptor z koszem zasypu komponentów na podajniku ślimakowym

Mieszalniki pasz z koszem na podajniku ślimakowym przeznaczone są do przygotowania suchych pasz sypkich dla różnych grup zwierząt hodowlanych. Każdy mieszalnik może współpracować zarówno z rozdrabniaczem ssąco-tłoczącym, jak i grawitacyjnym (zasypowym).

Zalety mieszalników Zuptor

 • układ filtracyjny samooczyszczający (maksymalnie eliminuje zapylenie)
 • system przeciwdziałający zawieszaniu się paszy
 • krótki czas mieszania – od 7 minut
 • krótki czas podawania składników przez kosz zasypowy (300 kg / min)
 • szybki wyładunek paszy (1 ton / 3 min)
 • zasuwa opróżniająca w dnie mieszalnika
 • natłuszczanie do 5%
 • możliwość dodawania zakwaszacza

Rozdrabniacze bijakowe ssąco-tłoczące Zuptor

Rozdrabniacze ssąco-tłoczące (śrutowniki) przeznaczone są do rozdrabniania ziarna zbóż i kukurydzy na śrutę. Urządzenie samoczynnie pobiera zboże z pryzmy lub silosu, a rozdrobniony materiał podaje do mieszalnika, z którym tworzy linię do przygotowania paszy.

Zalety rozdrabniaczy Zuptor

 • chłodna śruta dzięki zastosowaniu sit szczelinowych i komory wentylacyjnej
 • dostępna wersja wzmocniona dla dużych wydajności (opcja)
 • maksymalna powierzchnia sita
 • gwarantowana wydajność
 • równomierny proces rozdrabniania
 • wysyłka części zamiennych w ciągu 24 h

Rozdrabniacze bijakowe grawitacyjne (zasypowe) Zuptor

Rozdrabniacze (śrutowniki) zasypowe przeznaczone są do rozdrabniania ziarna zbóż i kukurydzy na śrutę. Mają większą wydajność w stosunku do rozdrabniaczy ssąco-tłoczących i mogą współpracować z mieszalnikiem pionowym lub poziomym.

Zalety rozdrabniaczy Zuptor

 • wysoka wydajność i przepustowość
 • równomierna struktura śruty
 • wzmocnione bijaki gwarancją dłuższej trwałości
 • energooszczędny
 • zastosowany podwójny chwytacz magnetyczny
 • możliwość zastosowania falownika (opcja)

Automatyczna mieszalnia pasz (AMP) Zuptor

Automatyczna mieszalnia pasz (AMP) projektowana jest indywidualnie w zależności od potrzeb wydajnościowych oraz istniejących warunków pomieszczenia. Może być realizowana od podstaw lub przy istniejących obiektach, np. silosach, podajnikach ślimakowych, itp.

Zalety:

 • automatyczne sterowanie procesami: dozowania, rozdrabniania i mieszania
 • nowoczesny, dotykowy, graficzny panel operatorski Vision
 • prosta, intuicyjna obsługa menu
 • wszystkie komunikaty w języku polskim
 • dowolna ilość receptur o dowolnej ilości składników
 • możliwość rozbudowy programu sterowania do indywidualnych potrzeb klienta
 • możliwość podłączenia do komputera
 • możliwość ustawienia pracy układu na dowolną godzinę, np. w nocy przy wykorzystaniu tańszej taryfy (oszczędność energii)
 • minimalne zaangażowanie człowieka w obsługę urządzeń
 • rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta

Automatyczny rozdzielacz ssący (ARS)

Automatyczny rozdzielacz ssący (ARS) to innowacyjne rozwiązanie automatycznego dozowania zboża z silosu lub pryzmy.

Zalety:

 • automatyczne dozowanie zboża z kilku silosów, zbiorników lub pryzm
 • współpraca z dowolnym rozdrabniaczem bijakowym ssąco-tłoczącym
 • automatyczne wyłączanie rozdrabniacza po zakończonym procesie dozowania
 • samoczynne przełączanie poszczególnych dróg rozdzielacza
 • dostępność rozdzielacza w wersji 5 lub 9-drogowej.
 • możliwość ustawienia pracy układu na dowolną godzinę, np. w nocy przy wykorzystaniu tańszej taryfy

Wagi inwentarzowe

Oferowane wagi inwentarzowe Zuptor znajdują zastosowanie głównie do ważenia trzody chlewnej i bydła. Z uwagi na charakter pracy, wagi Zuptor pozwalają na szybkie i precyzyjne zważenie każdego gatunku zwierząt gospodarskich, a ich konstrukcja jest odporna na uszkodzenia. Dokonanie pomiaru ułatwia funkcja zatrzymania wyniku. Wagi inwentarzowe Zuptor mogą być wykonane w wersji malowanej lub ocynkowanej, o różnych rozmiarach pomostowych i zakresie ważenia. Możliwa jest legalizacja wagi.

Waga inwentarzowa dla trzody

Waga inwentarzowa Zuptor dla trzody - zalety:

 • szybkie i dokładne ważenie zwierząt
 • mocna konstrukcja kojca
 • antypoślizgowa podłoga z blachy ryflowanej
 • prosty w obsłudze wyświetlacz funkcją stabilnego pomiaru (zatrzaskiwania wyniku)
 • możliwość bezpośredniej go podłączenia do drukarki lub komputera (opcja)
 • kółka do łatwego przemieszczania (opcja)
 • możliwość wykonania wagi o różnych wymiarach i zakresie ważenia
 • możliwość wykonania wagi w ocynku lub z blachy kwasoodpornej (opcja)

Waga inwentarzowa Zuptor dla bydła

Waga inwentarzowa dla bydła - zalety:

 • szybkie i dokładne ważenie zwierząt
 • mocna konstrukcja kojca
 • antypoślizgowa podłoga z blachy ryflowanej
 • prosty w obsłudze wyświetlacz funkcją stabilnego pomiaru (zatrzaskiwania wyniku)
 • możliwość bezpośredniej go podłączenia do drukarki lub komputera (opcja)
 • kółka do łatwego przemieszczania (opcja)
 • możliwość wykonania wagi o różnych wymiarach i zakresie ważenia
 • możliwość wykonania wagi w ocynku lub z blachy kwasoodpornej (opcja)